Zaznacz stronę

Co to takiego ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiada pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie ma celu pokrycie szkody powstałej z użytkowanie danego pojazdu. W przypadku szkody ubezpieczenie OC chroni obie strony, które uczestniczyły w zdarzeniu.  Poszkodowany...

Co to jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to umowa pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym. Zapewnia ochronę finansową przed przedwczesną śmiercią, zwykle w formie ryczałtu lub stałego dochodu dla osób pozostających na utrzymaniu. Ubezpieczenie na życie ma na celu zapewnienie...

Ubezpieczenie AC: definicja, rodzaje, jak wybrać

Ubezpieczenie AC to dobrowolne ubezpieczenie naszych pojazdów. Autocasco ochrania przed finansami, jakie musielibyśmy ponieść za zniszczenia całego samochodu, jego części lub wyposażenia, które powstałyby w wyniku zdarzenia niezależnego od nas samych. Takich losowych...