Zaznacz stronę

Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

Zapewne każdy kiedyś się zastanawiał od czego zależy koszt ubezpieczenia OC, AC, NNW, mieszkania, domu i innych. Bardzo często można spotkać się z ogromnymi różnicami w cenach składek podobnych ubezpieczeń w kilku różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. ...

Czym jest i jak działa ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie samochodu jest to produkt oferowany przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczeń obowiązkowych (OC) oraz dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, NNW). Umowa ubezpieczenia określa warunki, w których ubezpieczony otrzyma odszkodowanie na...

Czym jest ubezpieczenie domu i dlaczego warto je posiadać?

Ostatnie lata pokazują, że pogoda może być różna i niejednokrotnie zaskoczyć. Pojawia się wiele zdarzeń losowych takich jak powódź, pożary, zarwane drzewa czy też wichury. Jednak są także sytuacje losowe, które spowodowane są poprzez inne, ludzkie czynniki. Kradzież,...

Czym jest ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania to gwarancja uzyskania świadczeń, w wyniku zdarzeń losowych, które mogą spowodować częściową lub całkowitą utratę naszej nieruchomości. Co roku można usłyszeć o wielu zdarzeniach losowych, takich jak powódź, pożar czy też wybuch butli gazowej....

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW to rodzaj ubezpieczenia, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ono szkody poniesione w wyniku wypadku drogowego, ale także w innych sytuacjach np. nieszczęśliwe wypadki w...

Co to takiego ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiada pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie ma celu pokrycie szkody powstałej z użytkowanie danego pojazdu. W przypadku szkody ubezpieczenie OC chroni obie strony, które uczestniczyły w zdarzeniu.  Poszkodowany...